ARHIVA

NOUTATI !!!                                                                                                        

 

       Prevederi aplicabile pana la adoptarea legilor anuale bugetare pentru anul 2017

 

       Masuri din domeniul pensiilor aplicabile incepand cu 01.02.2017

 

       Precizari cu privire la HG nr. 954 din 2015

 

       Prevederi Legea nr 192 din 2015 privind grupele de munca

 

      Noutati introduse prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat si legea bugetului de stat pe anul 2016      

 

      Precizari referitoare la dispozitiile Legii nr. 341/2004 a recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificarile si completarile ulterioare

 

      Precizari Legea 155/2015 privind grupa I conditii speciale

 

      Beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III pot cumula pensia cu venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, precum si din contracte / conventii potrivit Codului Civil

 

Precizari referitoare la dispozitiile OUG nr.9/2015 pentru modificarea si completarea legiilor  nr. 44/1994 si nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi

 

Precizari referitoare la dispozitiile OUG nr.95/2014 si ale OG nr. 1/2015 pentru modificarea si completarea legii nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987

 

Precizari plata pensii decembrie 2015

 

Ajutor anual veterani de razboi 2015

 

Precizări referitoare la plata – în luna ianuarie 2015 – a indemnizaţiei sociale pentru pensionari

 

Prevederile Legii nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

 

Precizari referitoare la plata in luna decembrie 2014 pentru beneficiarii Lg 44/1994

 

In atentia asiguratilor cu Contract de asigurare incepand cu 1 octombrie 2014

 

In atentia asiguratilor cu Declaratie de asigurare incepand cu 1 iulie 2014

 

Puncte de distributie ajutoare alimentare distribuite pensionarilor

 

Anunt privind biletele de tratament pentru anul 2014

 

Prevederile Legii nr. 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014

 

Valoare indice de corectie pentru 2013 si 2014

 

Indicele de corectie potrivit art. IV din OUG 113/2013

 

 

 

ANUNT

             Conform notei C.N.P.P. nr. N/245/02.04.2014, in luna aprilie 2014, achitarea pensiilor din sistemul public de pensii si a altor drepturi acordate in baza unor legi cu caracter special, se va face in intervalul 10-18 aprilie si pana in data de 29 aprilie, la ghiseele subunitatilor postale in cazul celor avizati la domiciliu.

 

ANUNT

 

            Conform notei C.N.P.P. nr. N/245/02.04.2014, in luna aprilie 2014, achitarea pensiilor din sistemul public de pensii si a altor drepturi acordate in baza unor legi cu caracter special, se va face in intervalul 10-18 aprilie si pana in data de 29 aprilie, la ghiseele subunitatilor postale in cazul celor avizati la domiciliu.

 

Biroul Comunicare si Relatii Publice

 

 

Puncte de distributie ajutoare alimentare distribuite pensionarilor

Plata pensiilor in luna decembrie 2013

Comunicat "Drepturi restante pentru perioade anterioare - CASS: restituit"

 

Taloane speciale de calatorie pentru anul 2013

 

Aplicarea indicelui de corectie  potrivit prevederilor  O.U.G nr. 1/22.01.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Prevederile Legii nr. 6/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

 

Valoarea punctului de pensie pe anul 2013

 

Salariu minim brut pe tara potrivit dispozitiilor HG nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Indemnizatia lunara prevazuta de Legea nr. 8/200 pentru anul 2013

Plata indemnizatii restante in anul 2012 prevazute de OUG 53/2010

 

Sume restante ramase neincasate conform OUG 53/2010

 

HG 1171/2012 ajutor pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi

 

Puncte de distributie ajutoare alimentare distribuite pensionarilor de pa raza sect. 1,2,3,4,5,6

 

OUG nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate

 

HG nr. 850/2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate

 

OUG nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice

 

Referitor la situatia creata de adoptarea, de catre Curtea Constitutionala, a unor decizii privind constitutionalitatea prevederilor art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

 

Hotararea 370/2012 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2012 ca zi libera - 25.04.2012

 

CNPP informeaza ca in luna 04/2012 achitarea pensiilor se va efectua in avans  - 09.04.2012

 

Clarificari referitoare la biletele de tratament balnear pentru anul 2012 - 29.02.2012

 

Anunt DGASMB privind suplimentarea cantitatilor de produse alimentare - 25.01.2012

 

Castigul salarial mediu brut pe anul 2012 - 13.01.2012

 

Cotele de contributii de asigurari sociale pe anul 2012 - 13.01.2012

 

Valoarea punctului de pensie pe anul 2012 - 13.01.2012

 

Cuantumul ajutorului de deces pe anul 2012 - 13.01.2012

 

Eliberare carti de munca 2012 - 11.01.2012

 

Anunt revolutionari 2012 - 09.01.2012

 

Anunt transmitere documente de calatorie acordate pensionarilor pe anul 2012 - 05.01.2012

 

Venit minim declaratie sau contract de asigurare pe anul 2012 - 05.01.2012

 

 

Comunicat privind eliberarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor

 

Anunt cu privire la plata drepturilor de pensie din luna APRILIE 2011

 

Lista debitorilor de asigurare sociala aflati in procedura de executare silita - 29.12.2010

 

Urmare adresei CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE nr. 3815/DDP/06.12.2011, vă comunicăm ca  plata drepturilor de pensie pe luna decembrie 2011, va începe cu doua zile mai devreme.

Prevederile Ordinului Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1252 din  24.11.2011, privind aplicarea prevederilor art.XI din Ordonanta Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicat in Monitorul Oficial nr.855/05.12.2011

Mesajul Presedintelui CNPP ocazionat de Ziua Internationala a Persoanelor Varstinice

Precizari privind prevederile Legii 263/2010 a sistemului unitar de pensii publice

Precizari referitoare la majorarea punctajelor anuale pentru perioadele desfasurate in grupa I sau a II a de munca anterior datei de 01.04.2001

Precizari importante referitoare la reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Cote de contributie si venitul asigurat pentru asiguratii in baza contractelor si declaratiilor de asigurare pe anul 2011

Conform prevederilor art. 298, alin.3 din Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, la 1 ianuarie 2011 se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă

Eliberare Carnete de Munca

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 2.022 lei.

Versiunea 10.03 a programului pentru angajatori ofera posibilitatea raportarii asiguratilor care realizeaza venituri profesionale asa cum sunt definite de OUG 58/2010 - 14.09.2010

Conturi trezorerie pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii HG nr 791/2010-OUG.58/2010

 

Anunt privind preluarea declaratiei D112

 

Precizari importante cu privire la modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Precizari privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de pensionarii sistemului public de pensii

Precizari referitoare la contributia de asigurari sociale de sanatate in cazul beneficiarilor de pensii achitate prin intermediul caselor teritoriale de pensii

Comunicat cu privire la contributia de asigurari sociale de sanatate conform Legii 95/2006 modificata si completata prin OUG 107/2010

Venit minim asigurat pentru asiguratii in baza contractelor si declaratiilor de asigurare pe anul 2011

ANUNT - Distribuire produse alimentare

Inchidere conturi trezorii OUG58/2010

Ordin pentru aprobarea unor instructiuni privind declararea si plata contributiilor individuale de asigurari sociale conform OUG 82/2010

Noua versiune 10.03  a programului pentru angajatori pentru declaratiile nominale ofera posibilitatea raportarii asiguratilor care realizeaza venituri profesionale asa cum sunt definite de OUG 58/2010 pentru veniturile platite incepand cu data de  10 Septembrie 2010. Aceasta versiune este necesar a fi descarcata NUMAI de angajatorii carora le sunt aplicabile prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010 urmand linkul  Programe software

Debitori CAS

Incepand cu data de 13.09.2010 ajutorul de deces pentru toate sectoarele se ridica de la caseriile din sediul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti din Calea Vitan nr.6,  sectorul 3,  Bucuresti

Program de lucru cu publicul in perioada 30.12.2010 - 31.12.2010

30.12.2010 Casierie 8:30 - 14:30, Relatii cu publicul 8:30 - 18:30

31.12.2010 Casierie nu se lucreaza, Relatii cu publicul 8:30 - 13:30

Incepand cu data de 03.07.2010, aplicarea prevederilor  legii nr.19/2000, referitoare la  înscrierea la pensie anticipată  şi  pensie anticipată parţială, se suspenda pe perioada cuprinsa intre 03.07.2010 si  31.12.2010 inclusiv - 07.07.2010

 

Incepand cu data de 03.07.2010, se diminueaza cu 15% ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor acordat in temeiul Legii 578/2004, cu modificarile si completarile ulterioare - 07.07.2010

 

Termene depunere declaratii  de asigurari sociale, dosar pentru pensionare si efectuare de plati contributii asigurari sociale

 

30 NOIEMBRIE 2010 - Termenul limita pentru predarea carnetelor de munca in vederea scanarii

 

ORDIN nr. 614 din 27 iulie 2010-Pentru aprobarea procedurii de restructurare şi reorganizare nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

Eşalonarea la plată a drepturilor restante cuvenite cu titlu de indemnizaţii pentru revoluţionari şi urmaşii acestora în temeiul Legii nr.341/2004

Venituri salariati in luna aprilie 2010

Rapoarte de activitate ale CPMB 2008, 2007

 

Incepand cu data de 03.07.2010, se diminueaza cu 15% indemnizatiile prevazute de Legea nr.341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare - 07.07.2010

 

28 Aprilie  declarata "Ziua Internationala a Sanatatii si Securitatii in Munca

 

Precizari privind unele modificari ale depunerii dosarelor de inscriere la pensie - 13.04.2010

 

Lista ultimelor 3 banci care au incheiat conventii privind plata pensiilor prin conturi curente sau conturi de card - 06.04.2010

 

Incepand cu data de 07.03.2010 - retinerea impozitului pe venitul din pensii nu se aplica venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat - 11.03.2010

 

Lista debitorilor de asigurare sociala notificati conform codului de procedura fiscala - 03.02.2010

 

Pentru lunile iulie si august 2010 nu se contracteaza bilete de tratament - 01.02.2010

 

Valoarea punctului de pensie in 2010 - 28.01.2010

 

Incepand cu 30.01.2010 salariul mediu brut este de 1.836 lei - 28.01.2010

 

Cotele de contributie de asigurari sociale pentru anul 2010 - 28.01.2010

 

1836 lei = noua valoare a ajutorului de deces incepand cu data de 30.01.2010  - 28.01.2010

 

Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor este incapand cu data de 1 ianuarie 2010 de 587 lei  - 28.01.2010

 

Indicele de corectie utilizat in sistemul public de pensii privat, incepand cu luna ianuarie 2010 - 28.01.2010

 

Formula de calcul a indemnizatiei de revolutionar (Legea 341/2004) - 28.01.2010

 

Contributia din pensii la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate - 13.01.2010

 

Drepturile pensionarilor care au lucrat in grupele I si II de munca nu se mai acorda in 2010 - 13.01.2010

 

Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai beneficiaza de scutire de impozit pe veniturile din salarii, indemnizatii de natura salariala si pensii - 13.01.2010

 

31 IANUARIE 2011 - Termenul limita pentru depunerea documentelor originale privind forma de invatamant si durata studiilor in vederea recalcularii pensiei - 13.01.2010

 

30 APRILIE 2010 - Termenul limita pentru depunerea certificatelor de tip nou pentru eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 (Legea nr. 341 din 12 iulie 2004)  - 13.01.2010

 

30 NOIEMBRIE 2010 - Noul termen pentru predarea carnetelor de munca in vederea scanarii - 13.01.2010

Angajatorii care detin carnete de munca au obligatia de a le depune in cel mai scurt timp la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, in caz contrar se constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1.500 si 5.000 lei (art.11 al.1 HG 36/16.01.2008).

 

Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare- 13.01.2010

 

Tichete CFR neutilizate - 13.01.2010

 

Mutare sediu Casa Locala de Pensii Sector 6 - 18.11.2009

Precizari privind aplicarea OUG 94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii

Model de contract de asigurare conform OUG 94/2010

Declaratie beneficiar conform conform OUG 94/2010

Declaratie mandatar conform conform OUG 94/2010

30 NOIEMBRIE 2010 - Termenul limita pentru predarea carnetelor de munca in vederea scanarii

Declaraţia de asigurare prevăzută de art.7 din Anexa nr.2 la HG nr. 791/2010-OUG58

Lista Debitori - 23.07.2010

Depunerea  declaratiilor de asigurare conform OUG 58/2010 pentru CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI si AGENTIA MUNICIPALA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA BUCURESTI, precum si incasarea contributiilor individuale

Precizari privind OUG nr. 58/2010 - MMFPS

Precizari privind prevederile  OUG nr. 58/2010

Model de declaratie conform OUG. 58/2010   

Elementele de noutate introduse prin actul normativ OUG. 82/2010

 

Introducere date  din cartile de munca

 

OUG 100

 

Anunt campanie BCR

 

Anunt produse agricultori

 

Pentru a verifica daca aveti  declaratii nominale incarcate cu erori fatale in baza de date accesati linkul Erori declaratii. Daca va regasiti in tabel va rugam sa ne contactati la telefon 021.326.83.72

 

NOU ! Incepand cu raportarea aferenta lunii lulie 2008,  in conformitate cu prevederile art. 9 alin (3) lit. b) din Legea 388/2007 privind bugetul de stat pentru anul 2008, de la 1 iulie 2008  cota de contributie de asigurari de sanatate datorata de persoana sigurata  devine 5,5%.

Ca urmare, formula de calcul pentru contributia de asigurari de sanatate aferenta concediilor medicale cauzate de accidente de munca conform Legii 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  art. 260 alin (3) devine:                                CASS145A=ROUND( TSUMAIT * 5.5/100,0)

(TSUMAIT  reprezinta cuantum total prestatii pentru incapacitate temporara de munca cauzate de accidente de munca si boli profesionale la nivel de unitate).

Pentru programe accesati linkul Programe software  

 

NOU ! Incepând cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2008 se modifica structurile anexelor A1.1, A1.2 si A1.4 privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, în scopul introducerii modificarilor stipulate in OUG 91/2007  pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale si in Ordinul 1019/2007 al Ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare Angajatorii sunt rugati sa selecteze codul CAEN potrivit actualizarii clasificarii activitatilor din economia nationala, aprobata prin Ordinul nr 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica. Noile coduri CAEN  si tarifele aferente contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se regasesc in anexa 4.

Pentru programe accesati linkul Programe software  

 

NOU ! Incepând cu raportarea aferenta lunii august 2007 se modifica structurile anexelor A1.1, A1.2 si A1.4 privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, în scopul introducerii modificarilor stipulate in Ordinul 680 /august 2007 al Ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse. Pentru programe accesati linkul Programe software  

 

Având în vedere prevederile art.23 alin.(3) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.250/2007, aducem la cunoştinţa angajatorilor, persoane fizice şi juridice, următoarele:
     Declararea evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat (anexele 1.1. şi 1.2. la Declaraţia nominală), fără plafonarea bazei de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, va fi făcută de către angajatori începând cu raportarea aferentă lunii august a.c.

Ca urmare a adoptării OuG nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu incidenţă în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) pct. I şi IV din Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, formulăm următoarele precizări: click aici

NOU ! Incepând cu raportarea aferenta lunii ianuarie 2007 se modifica structurile anexelor A1.1, A1.2 si A1.4  si tariful de risc (Anexa 4)  privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, în scopul introducerii modificarilor aduse de  Legea nr.7/2007 pentru aprobarea OuG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. Pentru programe accesati linkul Programe software  

Incepând cu raportarea aferenta lunii noiembrie 2006 se modifica structurile anexelor A1.1, A1.2 si A1.4 privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, în scopul introducerii modificarilor aduse de Legea 399/2006 pentru aprobarea OuG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, modificata si completata prin OuG nr. 91/2006. Pentru programe accesati linkul Programe software 

Incepand cu raportarea aferenta lunii iunie 2006 se modifica structurile anexelor a11, a12 si a14 privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, in scopul introducerii modificarilor aduse de  Legea 95/2006 art. 260 alin 3) privind reforma in sanatate. Art 260 alin 3 din Legea 95/2006 prevede:
Contributiile pentru persoanele care se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca acordat in urma unui accident de munca sau boli profesionale prevazute la art. 213 alin. 2 litera b, se stabilesc prin  aplicarea cotei de 6.5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca datorat unui accident de munca sau boli profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj . Pentru programe accesati linkul Programe software

Conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii art.259 (2) pentru pesionari contribuia lunara pentru asigurarile de sanatate datorata de acestia se aplica numai la veniturile din pensiile care depasesc limita supusa impozitului pe venit, se calculeaza pentru diferenta intre cuantumul pensiei si aceasta limita si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.

La data de 1 ianuarie 2006 a intrat in vigoare Legea nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania.

Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.

Incepand cu raportarea lunii ianuarie 2006 se modifica structurile anexelor a11, a12 si a14 privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, in scopul introducerii modificarilor aduse de  OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate - 07 februarie 2006

Informatie de presa - 10.01.2006

 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap urmeaza a se acorda de catre Directiile teritoriale de munca, solidaritate sociala si familie, in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr.1008 din 14 noiembrie 2005 - 14 decembrie 2005

 

Incepand cu raportarea lunii iulie 2005 a aparut o noua versiune a programului de declaratii nominale (RON) - 22 iulie 2005

 

O noua versiune a programului de declaratii nominale - 30 martie 2005

 

Începând cu raportarea lunii ianuarie 2005 s-au modificat structurile anexelor a11, a12 si a14 privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, în scopul introducerii informatiilor cu privire la veniturile şi cheltuielile efectuate conform prevederilor Legii 346/2002, modificată şi completată. Noile programe pot fi descarcate de la rubrica Programe software - 10 februarie 2005

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 - 17 ianuarie 2005

Acordarea de bilete de tratament pentru pensionari - 17 ianuarie 2005

Distribuire certificate stagii de cotizare pe anul 2001 - 30 decembrie 2004

Noul program de lucru cu publicul conform HG 1723/2004 - 2 decembrie 2004

Comunicat indemnizatie crestere copil - 16 noiembrie 2004

In legatura cu colectarea chestionarelor primite de la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale -  10 noiembrie 2004

Declaratii prin e-mail la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti

Incepand cu data de 1 octombrie 2004 pensiile din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, vor fi evaluate in vederea recalcularii in conformitate cu princiipile Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Informatii privind operatiunea de evaluare in vederea recalcularii pensiilor se pot obtine la telefoanele: 0800 826 727 - linie telefonica gratuita si 326 83 64 - linie special alocata de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti.

Modalitatea de eliberare a noilor certificate medicale conform Ordinului comun al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr. 399/2004 si Ministrului Sanatatii nr. 974/2004

Persoanele pensionate anterior datei de 1 aprilie 2001 pot solicita recalcularea pensiilor prin adaugarea perioadei studiilor universitare

Procedura privind decontarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a sumelor achitate de angajatori in temeiul art. 133 lit. a si b din Legea nr. 19/2000 care depasesc cuantumul contributiei pentru asigurarile sociale datorata de angajator

Programele de declaratii nominale pentru anul 2004 cu modificarile aduse de Ordinul 134/25.03.2004 publicat in M.O. 312/8.04.2004 se gasesc la Programe soft

Referitor la depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale

Modalitatea de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului

Despre sistemul privat de pensii