Aplicarea indicelui de corectie  potrivit prevederilor  O.U.G nr. 1/22.01.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  

·          Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condițiile art. 95 se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011. In anul 2013, indicele de corectie este de 1,06.

·         Indicele de corectie se aplica o singura data , la data acordarii primei pensii de asigurari sociale in sistemul public de pensii.

·         Indicele de corectie se aplica si punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis incepand cu luna ianuarie 2011, respectiv asupra punctajului mediu anual  aflat in plata in luna intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.